Het wel en wee rondom mijn duivenhobby 27-2022

We zijn weer een weekje verder en ik ken u verzekeren een moeilijke week. Nu is duivensport een fijne en leuke hobby als je je kunt beperken tot het verzorgen van je duiven , meegeven op de vluchten en wachten op hun thuiskomst, hopende op een goed resultaat. Maar je kunt ook je hobby uitbreiden als je je daar voor geroepen voelt. Je kunt in je club , samenspel afdeling en zelfs bij de duivenbond taken op je nemen en dan wordt je sport al omvangrijker en moeilijker en gaat er veel tijd en verantwoording in zitten. Die verantwoording valt uiteraard mee als je je maar houdt aan het raamwerk dat een afdeling of de duivenbond je reglementair oplegt. Maar het belangrijkste wat bestuur – commissieleden en werkers in de diverse verbanden moeten hebben is dat ze hun eigenbelang moeten omzetten is algemeen belang  en dan wordt het een hele andere insteek in je hobbyproces. Het ikke ikke ikke systeem is alleen voor de lozers zoals ik ze benoem.

Dit jaar zat ik goed in mijn vel en was naast de huidige concoursleider aangesteld en we deden dit samen . Maar concoursleider Ton is een befaamd fondspeler en dan komt er een tijd dat je er alleen voor staat, geen punt zolang je maar de gangbare regels volgt.  En dat gebeurde en ik voelde mij er geweldig bij , natuurlijk soms was je van 16.30 tot 23.30 uur bezig in de club maar je beheerde heel het inkorfproces van het water aan de manden hangen , inkorvers achter de tafel , personen aan de display , kaartjes , verzegelen, volgorde van inkorven ( noem het regelen  logistiek) , wachten op de containerwagen en proberen genoeg mandenladers te krijgen , idd minimaal 4 maar bij soms 40 manden is dit als je naar de leeftijden en gezondheid van je ledenbestand kijkt al minimaal. Als de manden geladen werden haalde ik gelijk de drinkbakken door een bak met chloor water zodat alles weer ontsmet werd  (volgens mij een must want de club vlieg of vloog heel goed mee). Naar aanleiding van een schrijven van de afdeling leverde we geen klussen meer aan, had ik een grote klus dan haalde ik een duif uit een volle mand enz, zodat alle vol waren en een kleine klus verdeelde ik over de zgn minimale volle manden dus kwamen er 26-28-31 in een mand en wetende dat de regels zijn max 10 % dan bleef ik steeds keurig binnen het gestelde raamwerk. Tot een week terug er opeens twee leden opstandig gingen doen en gingen bepalen hoe en wat ik moest doen. Ik heb die avond mijn ,,werk ,, netjes afgemaakt maar me er gelijk voor bedankt bij het bestuur. Ik ben een stuk hobby kwijt en dat vind ik erg maar voelde me vooral in mijn hemd gezet en dat wil ik niet en dat tolereer ik voor mijzelf niet. Heb ik als opzichter in mijn werkende loopbaan nooit van werknemers en aannemers geaccepteerd en zal zoiets ook nooit accepteren. Op de tennisbaan waar ik al dertig jaar vrijwillig baanbeheerder ben geldt hetzelfde , als je denk dat je het beter kunt , doe het dan maar ,,mij dan niet meer belle,,

Nu is er gelukkig voor mijn persoon rust in de tent, dit weekeinde een hele slechte oude duivenvlucht en de rede ? Ik weet het en zou het kunnen koppelen aan bovenstaand verhaal maar verder ga ik er niet op in al is in dit geval de sleutelwoord , mijn duiven waren tot marathonlopers gemaakt terwijl ik echt niet als laatste binnen kwam om in te korven, het is niet anders en hopelijk kan ik het nog 12 weken volhouden en dan zien we wel verder.

Gelukkig geeft onze vereniging alle medewerking aan de mensen die hun jonge duiven willen africhten vanaf Roosendaal , de eerste van die drie vluchten hebben we dus zaterdag gehad, 22 minuten na het lossen kwamen er negen de put in denderen en enkele minuten daarna weer een klad van een twintig, alleen de bedoeling dat ze direct via hun plank naar binnen moesten hadden ze nog niet door, resultaat was dat toen de oude kwamen zaten er nog voldoende jongen op het hoge dak om gezellig er bij tegaan zitten. Toen de eerste er tussen viel ben ik in huis gegaan en hun aankomsten op mijn telefoon gevolgd, na deze hectische week was de lol er  voor mij totaal af.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs Postduivencoach

Comments are closed.