Het wel en wee rondom mijn duivenkot 17-2021

We zijn weer een weekje verder en het was me het weekje wel , maar de grote vraag is moet ik u wel meenemen in dit weekje of moet ik het gewoon in rook op laten gaan ? Nee dat kan ik niet als columnschrijver  en iemand die altijd probeer redelijk recht in mijn schoenen te blijven staan.

Eerder schreef ik al ook in deze column dat het niet eerlijk was dat erin de afdeling met één wagen wordt gereden waaruit door de automatische losopening de duiven sneller kunnen vertrekken , mijn motto is allemaal of geen. Inmiddels heeft de afdeling besloten om ook deze wagen weer te lossen via handmatig openen van de deuren. Ik vermoed dat hier mede ook klachten aan ten grondslag hebben gelegen, daar er veel duiven met kapotte onderkanten en vleugels thuiskwamen uit deze wagen, en als je er goed over nadenkt is dat logisch ook. De oplossing zou kunnen wezen halve rolluiken voor de manden. Maar wie ben ik.

Anderen dachten dat ze heel wat waren, en schreven bestuurders aan , terwijl al jaren bekend is dat alleen een verenigingsbestuur via het bestuur samenspel mag corresponderen met het afdelingsbestuur , dit stroomschema bestaat al jaren, en dat is deze leden dan nu schijnbaar ook via de samenspelvoorzitter duidelijk gemaakt. Het probleem is voorlopig opgelost.

Maar de heren waren nog niet tevreden, de volgorde van lossen op de vitesse vluchten was ook niet goed en in het voordeel van blauw. En er werd gereageerd via de afdeling site met een duidelijke uitleg. Uiteraard ook weer niet goed volgens de critica, maar onderbouwt dan hoe en waarom je iets anders wil maar praat nooit namens alle leden als je niet eerst alle leden gepeild hebt. Ik heb over dat lossen al eerder geschreven en sta lijnrecht tegenover de LC en dit weten de meeste leden wel. Ik denk nooit als het om de duivensport gaat om mijn voordeel eruit te halen, maar denk vooral om het leed wat anderen kunnen hebben. Mijn belangrijkste troef die ik altijd uitspeel is om te voorkomen dat de duiven bij een oostenwind van de liefhebbers langs de kust kans hebben boven de zee te komen en ook de Zeeuwse oesterputten zijn de doodsteek voor veel duiven, ik heb dit zelf geconstateerd als ik bij Danny de Voogd de duiven stond op te wachten van Orleans menig duif van de afdeling 5 zagen we sneuvelen. Dus ik lul niet net als anderen uit mijn nek maar uit waarneming en ondervinding. Ons rayon Rood mag er met oostenwind nooit als eerste gelost worden dus dan is de los volgorde duidelijk, bij Oostenwind eerst Blauw dan Wit Dan Rood en bij Westenwind eerst Rood dan Wit dan Blauw maar nogmaals wie ben ik, en dit is de laatste keer dat ik het er over wil hebben. Wel vroeg de schrijver hoe mijn mattie erover dacht , nu die had precies de gedachte als ik , persoonlijk boert het ons niks en alleen gezonde en goede duiven met klasse bepalen de uitslag en daar voegen we dan nog aan toe dat goed spelende liefhebbers met mooie uitslagen hoor je nooit klagen het zijn altijd tobbers die zich onrecht voelen aangedaan.

Deze zienswijze werd mij niet in dank afgenomen en ik was een slijmbal en nog meer maar daar ga ik niet eens op in, wel onnet, maar ik denk altijd ,,ach laat maar ze zijn niet wijzer,,.

Ook werden de grote woorden eerlijk spel naar buiten gebracht zoals ,, ook betreffende eerlijk spel enz enz.

En nu kom ik even in het verweer, hoe durven sommige deze worden te gebruiken als er een voorstel tot eerlijk spel is ingediend maar onder de stapel is geschoven met de dooddoener coronatijd. Er ligt een voorstel om in onze club ( dus ook de mijne)  alleen nog lijsten en kampioenschappen te maken naar de geconstateerde tijden.  Maar daar willen sommige die nu het hoogste woord hadden niets van weten en dit snap ik donders goed. De meeste moet ik twee minuten geven sommige zelfs vijf a zes en andere weer vier terwijl er hoogstens 1 a 2 keer per seizoen de duiven over mijn hok heen de stad in kwamen. Wekelijks wordt ik dus gewoon bestolen en moeten mijn duiven minuten harder vliegen dan de anderen om zich te kunnen handhaven. Ik klaag er niet over maar laten ze aub hun mond houden over eerlijk spel , daar kan ik heel slecht tegen en zeker als deze uit … ach laat maar.

Zaterdag vlogen we Peronne en het weer zag er goed uit, de duiven werden gelost om 9.05 uur en ik schatte de snelheid in op 1350 mpm. Ik schrok dus echt toen ik de lossingen van de afdelingen 9 en 8 zag in Quievrain, precies op de tijd dat onze duiven daar zo’n beetje passeerde. Ik dacht daar gaan we dan er worden zo beetje veertigduizend duiven in een langs razende op drift zijnde meute gegooid het IWB moet toch beter weten maar gelukkig bleek dit later mee te allen hoewel ,,ik,, er voor het eerst twee mis. Op compu/live zag ik al gauw dat er een duif in Numansdorp was gevallen om 11.43 dus het rekensommetje n.a.v mijn trainingsvluchtjes vanuit Numansdorp was gauw gemaakt. Zijn de duiven goed dan kunnen ze het in veertien minuten zijn ze minder dan rond de twintig minuten, dus voor twaalf uur moest ik pakken en opeens kwam er eentje vanaf de diergaarde aangesneld als een vuurpijl op 11.58 uur maar viel bovenop het dak van het pand dus ik snel met een voerbusje naar het hok e gelukkig luisterde ze goed en piepte ze op 11.59.00 uur. Op compu/live dacht ik even dat een droom voor het seizoen 2021 zou uitkomen maar ik stond als snel weer met beide benen op de grond.

Wel was ik blij met het resultaat van mijn mattie  ,officieus de 1 ste van ruim 40.000 duiven, zo dit is eruit kunnen ze weer zeggen dat ik een slijmerd ben enz.

Nu is de verduistering bij de oude duiven opgeheven volgt er nog een aanpassing en gaan we donderdags inkorven  en als echte hobbyist en duivenliefhebber hoop ik volgende week uiteraard op een beter resultaat en op wat minder gezeik (zou dhr Meiland zeggen).

Allemaal ook de critici veel succes komende week.

Kees Commijs  Postduivencoach

 

Comments are closed.