Het wel en wee rondom ons duivenkot 8-2019

We zijn weer een weekje verder en ik zit momenteel weer thuis achter het peceke , vorige week was het een heel ander verhaal toen lag ik plat in het Franciscus gasthuis. Het is net als bij de duiven zo hebben ze niks en zo zit het fout. Maar op Maandag mocht ik weer naar huis in afwachting van een definitieve operatie die de blaasstenen eruit laat vallen. Hoe kom je eraan is de vraag , voorlopig zit ik dus gewoon verstopt , het is niet anders.

Dus Ienepien heeft de duiven drie dagen moeten nalopen en dat prima gedaan , uiteraard moest ik de dag van thuiskomst snel enkele jongen ringen maar ook dat heb ik Ienepien vandaag geleerd zodat als het dadelijk misschien langer gaat duren in het ziekenhuis dit ook zijn gangetje kan gaan. Bij de vliegduiven zijn nu op één koppel na de eieren uit. Van de drie koppels die maar één ei hadden gelegd is dit bij slechts één koppel uitgekomen dus in het vlieghok is het resultaat van 16 koppels , één koppel niet gelegd en twee koppels geen jong en één koppel één jong. Dadelijk totaal op de zestien koppels dus vijf en twintig jongen en dus zeven missertjes. En dan komt de hamvraag omdat bij de drie koppels toevallig twee zeer goede koppels zitten met o.a. de Reeuwijker en Hansy de kampioenduivin, wat is wijsheid, ze gewoon nogmaals op eieren laten komen en laten grootbrengen of denken ,mis, jammer dan. Morgen na thuiskomst (afspraken maken ziekenhuis en wat boodschappen voor de duiven doen.) beslis ik hierover , dan zal ik er voor mezelf wel uit zijn.

Alle duiven gaan er hier nu dagelijks uit, eerst het zijhok waar de duivinnen voor de jonge weduwnaars (straks) zitten en deze trekken gelijk weg om na ongeveer een uur terug te keren en soms slepen die van alles mee en zitten er vaak veel meer duiven op het hok dan zijn los gelaten.

Als deze twaalf duiven terug en binnen zijn is de beurt aan het vlieghok, dit wordt open gezet en wie wil mag gaan en wie binnen wilt blijven blijft lekker binnen , vrijheid blijheid. ook deze duiven trekken inmiddels weg  en dat ongeveer drie kwartier.

Als ik ze binnen heb is het de beurt aan de jonge duiven. Waren zestien winterjongen en inmiddels veertien  , twee zijn er inmiddels vanaf het trainen achtergebleven en de telefoon heeft ook geen uitsluitsel gegeven , verliesdatum is opgeschreven en dat is inmiddels een week dus deze duiven zijn afgeschreven. Andere jaren was er altijd paniek maar dat heb ik totaal niet meer en de bedoeling is ook om geen zeventig jongen meer te kweken me er van bewust zijnde dat de kwaliteit met grote stappen is vooruit gegaan en mijn stelling altijd is ,, de kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit,,.

De duivensport veroudert veel van onze sportbroeders kwakkelen met de gezondheid , veel overlijdensberichten zie je op de diverse duivensites, het is niet leuk meer , en dan komt de mail met ,,op de hoogte,, van het NPO, één en al moderne instelling en z.g.n. positieve geluiden, hun ogen sluitend voor de werkelijkheid. Vluchtprogramma’s die voor ouderen niet meer te volgen en betaalbaar zijn. Feitelijk een duivensport beleid voor nog maar een kleine groep ( rijkere) liefhebbers. Weer een aanpassing van het Benzing M1 systeem terwijl bestuurders er niets van weten.  Volgens mij zitten de bestuurders daar in papendal met hun kop in de wolken, ver verwijdert van hun achterban, het lijkt kabinet Rutte wel, precies hetzelfde verhaal, totaal geen inzicht in de realiteit.

De duivensport veroudert en sterft langzaam uit, jongeren kunnen niet meer starten daar onze hobby te duur en te moeilijk is gemaakt en wordt nog dagelijks duurder en moeilijker, wordt toch eens wakker in de duiventop.

Ik had deze column al geplaatst maar toch nog even een toevoeging. Op zondag 3 Maart 2019 dus komende zondag is de postduivencoach te zien op RTV Rijnmond vanaf 17.15 uur en elk uur daarop volgend. Gaat over duiven en de volle maan.

tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Racing Pigeon Wishperer.

Comments are closed.