Het wel en wee rondom ons duivenkot 2018-36

We zijn weer een weekje verder en allereerst moet ik mijn mentor Willem de Bruijn feliciteren met zijn dubbele overwinning in sector 2 vanaf Fontenay de Euro en uiteraard zal dat wel weer de nodige kritieken opleveren.

Ik vermoed dat jaloezie of geestelijk onvermogen hier de oorzaak van is, en ondervond dit zelf ook wederom dit weekeinde.  We vlogen hier in afdeling 5 Fontenay de Euro 446 km en sector 2 vlucht en wederom kregen we op ons hok de duiven (meer dan)  behoorlijk af.

Ik zat met compuclub /live op de telefoon en de eerste duif zag ik om 13.57 uur op 420 km in Middelharnis met 1284 mpm . Dus direct aan het rekenen uitgaand van een vroegere duif op 1300 mpm met 26 km verschil moesten wij om 14.17 kunnen klokken. Nu die was er niet en om 14.20 kwam er eentje uit de lucht geknald en om 14.22 in de klok. En direct melde zich ook de volgende en de  derde en de vierde. Nu zijn wij in onze vereniging gewend omdat ook de bestuursleden duiven hebben om tijdens de vlucht even door te geven hoeveel je er thuis heb zodat we niet nutteloos te laat gaan afslaan. Dus via de app krijg ik de vraag of de leden wat te melden hadden dus ik gaf aan dat mijn achtste viel waarop de vraag kwam , even de tijd van je eerste melden en ook dat deed ik toen netjes met het ringnummer er bij , dus binnen een kwartier na aankomst was alles geregeld terwijl daar reglementeer 30 minuten voor staat. Maar in het telefoon en media verkeer ging het al snel ,, Commijs die klootzak heeft niet gemeld,, en later in de vereniging ging er eentje helemaal over de rooie ,, regels zijn regels en eruit met die duiven van die vent,, Ik zat achter een gesloten deur van het kantoor maar hoorde het helemaal in de kantine. En dan noemen zich sommige nog duivenvrienden, die zelf meestal niet eens weten dat je een uur na je eerste duif in de club moest zijn al is dat met het huidige elektronisch constateren versoepelt maar toch altijd als laatste binnenkomen terwijl de werkers zitten te wachten is niet leuk.

Ik wachtte rustig af , liep even naar buiten en een ouder lid zei ,, trek je er niks van aan jongen , jaloezie dat vertroebelt de hersens,, ik bleef rustig wachten op mijn uitslagbriefjes en de klok en ging weg om de nakomers te verzorgen ( zoals altijd omdat ik er alleen voor staat en geen compagnon heb). Een groot deel van mijn hobby waaronder het werk in de vereniging is mij al door sommige ontnomen toen het vorig jaar lekker ging met de jongen , er werd gezegd ,,hij lood de manden, zit alleen bij de duiven enz enz .,, Daar kwam nog de dreiging met schorsing wegens laster bij en nu dit weer. Geestelijk gestoorde clowns die niet eens de moeite nemen om even de reglementen te lezen op de NPO site. Daarom zal ik deze hieronder nog even bijplaatsen en verzoek ze om op te houden met lasterpraat te verspreiden want anders ben ik bang dat het echt een keer uit de hand kan lopen.

Artikel 23 (zo 90)

1. Bij nationale wedvluchten wordt de eerste duif van iedere deelnemer gemeld en wel binnen dertig minuten na constatering van de duif. Voor de volgende duiven kan per inkorfcentrum een meldingsprocedure worden afgesproken. Het nationaal inkorfcentrum meldt de duiven binnen dertig minuten na melding van de deelnemer door. Bij wedvluchten boven 400 kilometer, hart Afdeling, kan Bestuur Afdeling een gelijke regeling treffen. Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gemeld binnen 30 minuten na afloop van de neutralisatietijd. De meldingsplicht en meldingsprocedure worden voor de wedvlucht bekend gemaakt.

2. Indien bij wedvluchten de deelnemers een meldingsplicht wordt opgelegd, richt de Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegewezen, een meldingspost in.
Artikel 89 (i 22)

Iedere inkorflijst, klokkenlichtstaat, aankomstlijst, telstaat, uitslag en alle op de wedvlucht betrekking hebbende bescheiden, worden tenminste een jaar na de betreffende wedvlucht door de wedvluchtorganiserende instantie, aan wie de bescheiden zijn toegezonden, bewaard. Voor de souches geldt een bewaarplicht tot na de reclametermijn van de wedvlucht waarop de bijbehorende gummiringen zijn gebruikt.

MELDING WEDVLUCHTDUIVEN

Artikel 90 (zo 23)

1. Indien bij wedvluchten deelnemers overeenkomstig Artikel 23 van dit reglement een meldingsplicht wordt opgelegd, richten de inkorfcentra een meldingspost in.

2. Bij een melding verstrekt de deelnemer of zijn gemachtigde de door de wedvluchtorganiserende instantie gevraagde gegevens. Deze gegevens kunnen zijn: a. nummer inkorfcentrum of naam en plaats Basisvereniging; b. naam en lidnummer deelnemer; c. nummer van vaste voetring van betrokken duif; d. voor zover van toepassing, het vleugelmerk; e. tijd van constatering; f. voor zover van toepassing, andere door de wedvluchtorganiserende instantie gevraagde gegevens.

3. De daartoe door Bestuur Basisvereniging benoemde functionaris(sen) van het inkorfcentrum meldt(melden) de drie vroegste (snelste) duiven van het inkorfcentrum, ieder afzonderlijk, zo spoedig mogelijk na melding van iedere duif door aan de wedvluchtorganiserende instantie.

4. De meldingspost noteert de tijd waarop de geconstateerde duiven worden gemeld.

5. Duiven die buiten de vastgestelde tijd zijn gemeld, kunnen na onderzoek door de wedvluchtorganiserende instantie, uit de uitslag worden genomen.

Wedvluchtreglement N.P.O. Deel IV Inkorfcentrum (03-21)-37

Dit was de rondom van deze week en ik heb onze mooie uitslag niet laten verzieken door deze personen en nog twee weken en dan zit het vluchtseizoen er gelukkig  op en kijk ik al uit naar het door de vereniging georganiseerde winterprogramma want deze keer laat ik mij niet door andere laten weerhouden om mee te doen. Dan de beuk er maar in, ik ben er klaar voor.

Oja nog dit, je zou willen dat er nog meer mensen als Nick en zijn Opa Voets in de duivensport waren, Nick en opa Voets bedankt voor wat jullie voor een boost aan de vereniging geven.

Tot de volgende rondom met hopelijk weer een mooie duif op tijd.

Kees Commijs 

Racing Pigeon Whisperer.

 

.

 

Comments are closed.