Archive for the ‘De vrije vogel op reportage.’ Category

Het wel en wee rondom ons duivenkot 7-2020

We zijn weer een weekje verder en bijna elke week beginnen we met de soap aangaande de voorzitter en zijn meelopend bestuur van het NPO en ook durf ik daar de sectie en afdeling 1-10-11 bij te zetten. Allemaal personen binnen hun gelederen die hij er vanuit zijn vriendenkring als trekpoppetjes heeft ingezet. Ieder normaal mens weet dat als je een motie van wantrouwen niet doorstaan hebt dat je dan moet wegwezen . Maar deze man en zijn discipelen voelt zich Jesus en blijft gewoon net als deze week weer over belangloze dingen lullen in zijn voorwoord in op de Hoogte. Feitelijk moet ik hem geen aandacht meer gunnen maar dan werk mee aan zijn tactisch plan om alles stil te zwijgen tot dat de storm  Dennis geluwd is en hij gewoon door kan gaan met zijn afbrekende praktijken. Dus even weer opgerakeld en dat zal ik blijven doen tot de duivensport weer groen licht heeft.

Hier zit zoals ik al eerder schreef alles op eieren, enkele zijn er al gesneuveld en andere zijn dus overgelegd. Koppel 7 de jonge Froome X kleine Sharon geeft ook enig ongemak, dat begon feitelijk vorig jaar al toen dit koppel tot twee keer toe na tien dagen broeden er weer twee eieren bij lagen, nu deden ze dat bij de tweede ronde weer en dat werden dus vier nutteloze eieren en nu liepen ze op het vierde legsel er na tien dagen weer af. Wel kon ik de eieren nu snel bij de vliegers kwijt.

Zelf heb ik geen abonnementen op duivenbladen of duivenbladen en de reden is simpel ik vind dat allemaal te duur. Deel de abonnementsgelden door twaalf euro en je weet hoeveel balen voer je daarvoor kunt gaan halen, drie maanden voer is al snel verdiend.

Wel lees ik alle columns die op de duivensites worden neergezet en lees alles wat Willem de Bruijn en Adje uit Baarle Nassau (mijn favoriete schrijver ) schrijven. Vaak kan ik mij erin vinden en soms haal ik mijn schouder op. Zoals de gouden kweektip dat je gewoon simpel bij het kweken je goede duiven x goede duiven moet zetten. Ja dat kan als je in het bezit van echte toppers bent en dan zet je geen goede op goede maar de Beste op de Beste. Want in de liefhebberij heb je uiteraard gradaties  en als Pietje Puk een mindere god in de duivensport zijn goede X zijn goede zet komen er nog prutsers uit voort. Als ik als redelijke middenmoter mijn goede op mijn goede zet is er een kans dat er een goede uitkomt maar ik kom er op de ladder geen tree hoger mee . Als een echte topper zijn beste x zijn Beste zet , kan dit gelijke kwaliteit aan zijn hok geven met de kans op een echte grote topduif. Zo zit de duivensport in elkaar en om hogerop te komen moet je investeren of goede hulp krijgen. Om te investeren moet er financieel ruimte zijn en dat is ook slecht voor enkelen in de duivensport weggelegd en in hun leven afgedwongen. Naast goede duiven beschikken ze vaak ook uit riante en mooi goed gebouwde en ingerichte hokken. En dan is duidelijk dat nu ik het heb gehad over het verschil tussen minimale goede en hele beste duiven om te kweken en over de financiële armslag, ook het aantal wat gekweekt word is van veel belang. Als een liefhebber er twintig kweekt en een ander bv 400 dan is de kans op een behoorlijk duif bij de laatste twintig keer zo groot als bij de eerste liefhebber , procent gewijs dan,maar het klopt niet, hij heeft gewoon 380 meer kansen. Maar het is allemaal duivensport en het zijn allemaal sportbroeders en het is ze allemaal van harte gegund en het behoort nu eenmaal bij onze sport.

Je moet gewoon werken om wat te bereiken en uiteraard moet je het ook willen om iets te bereiken maar jammer genoeg zijn de mogelijkheden niet voor iedereen hetzelfde en zullen alle liefhebbers moeten roeien met de riemen die ze ter beschikking hebben, maar het belangrijkste is dat we allemaal op onze eigen manier van onze hobby moeten kunnen blijven genieten.

Eerste jong van 2020 liep deze week hier al binnen en is direct opgehaald door de eigenaar. Zelf nu een jong drie dagen kwijt en nog geen bericht ontvangen en ook hier haal ik mijn schouders maar bij op en laat mijn hobby er niet door vergallen.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Postduivencoach.

Het wel en wee rondom ons duivenkot 6-2020

We zijn weer een weekje verder en de soap in de duivensport die vanuit ,,pijpendel ,, komt houdt maar niet op , alleen moet ik toegeven dat je wel lef hebt als je het hieronder gezette voorwoord over het voorjaar met de bloemetjes en de bijtjes durft in op de hoogte te zetten terwijl je een motie van wantrouwen aan je broek hebt. Feitelijk voer voor psychologen.

De dagen worden langer en daardoor zijn de vogels actief. Krokussen en narcissen komen boven de grond en we verlangen naar het moment dat de klok verzet wordt. Toch kan het nog winter worden, wordt dit weekend storm verwacht en het water in de rivieren stijgt. Een zwaluw maakt tenslotte nog geen zomer. Dit geldt niet alleen voor het weer. Ook in het dagelijks leven krijgen we te maken met optimisme en tegenvallers, stappen vooruit en verdriet, mooie ontwikkelingen en weerstand.
En dit geldt net zo goed in de duivensport. Alle voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in volle gang. Met nog een aantal weken voor de boeg maken we ons klaar voor de vluchten. Belangrijke voorstellen zijn er door en we kunnen van start. Toch zijn er ook zaken die tegenzitten, niet gaan zoals we zouden willen. Minder jongen dan verwacht, meer verliezen dan gepland bij de eerste vluchten en trainingen. Gelukkig ook aangename verrassingen, bijzondere talenten die boven komen. Belangrijk is – zowel binnen de sport als het dagelijks leven om altijd vooruit te kijken. Kijk naar dat lichtpuntje aan het einde van de tunnel, naar dat ene stukje blauw in de grijze lucht. Want stralende zon, geen tegenwind en louter meevallers dat kan alleen in het beloofde land, de werkelijkheid is weerbastig.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur

Maar ook kwam er deze week weer een ander verhaal bij mij binnen en als je dit dan tegen het voorwoord van de voorzitter met de motie van wantrouwen aan zijn kont zet wordt alles veel duidelijker.

Geachte Sportvrienden,

U heeft na de Sectieledenvergadering op 5 oktober 2019 van het Bestuur Sectie Vitesse Midfond niets meer vernomen.
Recente ontwikkelingen hebben ons er toe bewogen met een persbericht
en antwoord op vragen van leden sectie Vitesse Midfond zoals Pedro Lafleur naar buiten te komen.
Dat bericht schetst een beeld en antwoord gelijk een aantal vragen.
Het bericht is in bijlage bijgevoegd en spreekt voor zich.
Math Claessen
Penningmeester Sectie Vitesse Midfond
Tevens waarnemend Voorzitter
Namens Bestuur Sectie Vitesse Midfond
Van ons als sectiebestuur wordt verwacht dat wij open en transparant zijn naar onze leden en
daarom stappen wij daar niet van af.
De dag daaropvolgend blokkeert de Voorzitter NPO in eigen persoon ons de toegang tot de mailbox
Sectie VM. Vanaf die dag zijn wij 14 dagen, dagelijks in de weer geweest, om in contact te komen met
voorzitter NPO, echter zonder resultaat…
Uiteindelijk, na blijvend aandringen, heeft ondergetekende telefonisch contact.
Voorzitter NPO belt terug op een ochtend om precies te zijn 8.10 uur.
Dat gesprek resulteert in het opzetten van een Overleggroep met als doel nader tot elkaar te komen
en de bestuur perikelen te bespreken onder toeziend oog van voorzitter NPO.
Dit gesprek vond plaats op 14 december ten kantore NPO op Papendal.
Tijdens dat gesprek maken ondergetekenden de vergadering duidelijk niet verder te willen gaan met
de voorzitter Sectie VM en verzoekt hem vriendelijk de ‘eer’ aan zichzelf te houden en op te stappen.
Ondergetekende en Daan Admiraal (secretaris sectie VM) geven aan verder te willen in een nieuwe
setting en er dan echt de schouders onder te zetten. Om alles dan toch gelijk goed aan te pakken,
wordt het nog resterende bestuurslid, beleefd gevraagd ook op te stappen, gezien het feit dat de
persoon vanwege zijn werk in de wintermaanden niet over voldoende tijd beschikt.
Deze persoon heeft dat later ook erkent en zich daarna ook teruggetrokken en bedankt als
bestuurslid, dat even ter informatie.
U voelt het al aan komen daar gingen niet alle partijen mee akkoord. De ex voorzitter geeft wel aan
dat hij de functie van voorzitter zwaar onderschat heeft en van die functie wel afstand wenst te doen.
Maar geeft ondertussen ook aan in het bestuur met ons verder te willen.
Wat ons betreft is dat geen optie. Het vertrouwen is immers dermate geschaad dat er geen basis
meer is om geloofwaardig en met vertrouwen in elkaar verder te gaan. Ondergetekende heeft toen
aangegeven dat hij de weg van de regelgeving wil bewandelen. Dit houdt in dat indien bestuur Sectie
en bestuur NPO er niet uit komen de Sectie Ledenraad beslist in deze.
Dat schoot de voorzitter NPO in het verkeerde keelgat waarop hij reageerde met “Dan grijp ik in”.
Nogmaals werd de Voorzitter NPO duidelijk gemaakt dat hij in deze geen zeggenschap heeft en wij de reglementen wensen te volgen.
Als uiteindelijke compromis hebben wij afgesproken dat Voorzitter NPO zou overleggen met het NPO-bestuur en daarop terug zou komen. Ondergetekende vraagt nog expliciet “Hoe lang gaat dat danduren?” “Op korte termijn” was het antwoord.
Inmiddels zijn we nu bijna twee maanden verder en is er nog steeds geen bevredigend antwoord vande voorzitter NPO onze richting op gekomen. In“Op de Hoogte” schrijft hij nog zo mooi dat we moeten luisteren naar de achterban op alle niveaus.
Uit niets blijkt dat de voorzitter NPO doet wat hij schrijft en toezegt…
In de politiek doen ze ook loze beloftes in de periode voor de verkiezingen.
Een ding moge duidelijk zijn.
Wij zijn voor een periode van drie jaar aangesteld als bestuurslid van de Sectie Vitesse/Midfond.
Als ons iemand wegstuurt is dat de ledenraad van de sectie Vitesse/Midfond en anders niemand.
Wij weten inmiddels dat het moeilijk is bestuursleden te vinden die er werkelijk de schouders onder willen zetten. Zeer zeker als ze weten dat ze van alle kanten worden tegengewerkt. Terugkomend op uw vraag: Overleg inplannen met de achterban?
Wij zijn als bestuur gewoon in functie en kunnen als kiesmannen van de ALV NPO voorstellen indienen en eventueel een ledenraad vergadering beleggen. Voor het uitschrijven van een ledenraad vergadering voor 15 maart lijkt wat kort dag maar niet per se onmogelijk.
Wellicht is u allen bekend dat de mailbox vitessemidfond@duivensportbond.nl
niet meer toegankelijk is voor onze secretaris Daan Admiraal. Wij willen u daarom ook verzoeken, tot nader bericht, geen vragen/opmerkingen of voorstellen meer daar naartoe te sturen. De laatste ontwikkelingen maken namelijk duidelijk dat Voorzitter NPO en ex Voorzitter Sectie VM onder een hoedje spelen.
U kunt uw vragen, voorstellen, opmerkingen etc. voor de sectie Vitesse/Midfond sturen naar mijn
persoonlijke e-mailadres mathclaessen7@gmail.com
Degene die deze mail ontvangen heeft mag deze delen met andere liefhebbers.

Hopende U hiermee een zo goed mogelijk beeld te hebben geschetst
Tekenen met vriendelijke sportgroeten,
Math Claessen
Penningmeester Sectie VM
Waarnemend Voorzitter Sectie VM
Daan Admiraal
Secretaris Sectie VM.

Mijn grote vraag is waar is dhr. M v/d Kruk allemaal mee bezig en waarom geeft hij de zaak niet gewoon over aan anderen , wat voor lijken komen er nog uit de kast dat hij zo angstig en krampachtig wilt blijven zitten, ben benieuwd en volg het op de voet.

Op het hok gaat alles naar wens en tevredenheid, alles zit op eieren en bij de kwekers zijn alweer een serie van de tweede ronde geringd en zitten sommige alweer op de derde ronde eieren. In wezen kan het niet beter gaan. Ook de nieuwe duivin ,, The Juwell,, (laat zomerjong) heeft inmiddels toch maar aangepapt met de ,,Jonge Favori,, dus komen er dadelijk weer volbloed mentorentjes op de wereld. Trouwens opvallend is dat mijn mentor toch ook redelijk veel duiven wegzet links en rechts en dat je ze zelden op marktplaats of verkoopsites terecht ziet komen. Voor mij een teken dat ze dus overal goed voldoen.

Kweken uit kweekduiven moet gewoon top zijn met een aardig percentage behoorlijke jongen. Ook uit de vliegduiven kweek ik een ronde maar vooraf wijs ik voor mezelf vier koppels aan waar de kans groot van is een behoorlijk jong te kweken, na het jaar evalueer ik dan hoe die uitkomst was en of de betere jongen niet uit die andere twaalf koppels kwamen. Leuk experiment om te doen en te kijken of het onverwachte het van de logica gaat winnen.

Veel succes met de kweek en tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Postduivencoach.

Even bijpraten,

Nu maandagavond 15 van de 16 koppels op eieren en koppel16 werd drie dagen na het koppelen  opnieuw gekoppeld aan  een andere duivin, vandaar , dus alsnog tevreden.

Het wel en wee rondom ons duivenkot 5-2020

Het was me het weekje wel, leuke sport beleving en ook diverse z.g.n ergernissen. De grootste ergernis blijft natuurlijk de voorzitter en bestuur  van het NPO die weigeren hun fatsoensnormen in acht te nemen en hun afdelingen en leden te respecteren door gewoon te doen of er niks aan de hand is in duivenland ondanks dat ze een motie van wantrouwen aan hun broek of kont kregen. Ik snap er niks van en als ik jonger was geweest had ik uit een ander vaatje getapt.We wachten af en misschien vinden ze de kapstok nog.

Ook wil ik graag op de website van de afdeling 5 kunnen zien wie de bestuurders van de rayons en samenspelen zijn, commissieleden staan er duidelijk op maar verder kom ik er moeilijk achter. Waarom? Als ik door iemand gebeld wordt wil ik graag weten in welke hoedanigheid ik dan word gebeld en wat eventueel de gevolgen van een gesprek zouden kunnen zijn. Ik werd gebeld door een persoon die ik als bestuurder best hoog staan heb, maar weet niet eens of hij nog bestuurder is , ik kan het nergens nazien. Zijn boodschap was duidelijk en ik heb gelijk een email laten uitgaan naar de z.g.n. klager en u raad het al ,, geen antwoord,, dus was het weer een achter ruggetje. Wat ik hier schrijf is mijn eigen wijsheid en conclusies die uiteraard ook wel eens fout kunnen zijn maar vaak zit ik dicht bij de waarheden en een oud gezegde is waar rook is, is meestal vuur , en posten die worden bemand door personen die op die post belangenverstrengeling kunnen nastreven zijn uit de boze , dit geld vanaf verenigingen tot zelfs in het NPO bestuur.

Mijn mentor Willem heeft afgelopen vrijdagavond in Gouda de vereniging aldaar opgeluisterd met een spreekbeurt over hoe hij de duivensport beleeft en dat kun je aan Willem wel overlaten. Zelf was ik er niet daar ik niet graag in de avonduren nog met de auto op pad ga, maar verder waren er ook de andere Rotterdammers niet. Wel Hagenezen en Amsterdammers enz maar de Rotterdammers niet . Ik denk dat die Rotterdammers alles al weten in de duivensport al zie ik dat niet aan de uitslaglijsten. Ook de prijzen voor de bonnen die in Gouda verkocht werden haalde goede hoogten en de goedkoopste daar kwam bijna overeen met de duurste van een bonnenverkoop die een dag later in Rotterdam plaats vond. Zo dit staat er weer op en uiteraard heb ik weer geen vrienden gemaakt , maar echte vrienden begrijpen het zeker en kunnen het zeker doorzien hoe ik het bedoel.

Vandaag werd ik getrakteerd door mijn zoon en schoondochter op een theatervoorstelling in Etten Leur van Gerard Cox, prachtig en veel gelach vanuit de zaal vooral ook op zijn mededeling dat hij Rotterdammer was, en idd Rotterdammers zijn recht voor zijn raap mensen en kun je daar niet tegen dan voel je al snel gekwetst en ben je vaak direct boos zonder goed te luisteren en de waarheid in de woorden te doorgronden. Idd Rotterdammers rare mensen laten we het dan maar daarop houden, dan ben ik weer gelukkig.

Op het eigen hok vandaag een misser, ik wilde op een internet site nog een volle zus van de Lady Bolt aankopen maar ging niet tot het uiterste mee dus miste de slag, jammer ja , teleurgesteld nee. Waarom niet ? Snap niet dat sommige van deze duiven verkocht werden terwijl de verkoper hier voor jongen uit de Lady Bolt kwam. Dus laat maar gaan, ik ben hier klaar mee.

Ik las deze week zoals ik altijd alles over de duivensport probeer te lezen het logboek van Adje de Hertog uit Baarle Nassau , dus niet Willem van Nassau maar Adje voor de duidelijkheid. En herkende de door hem omschreven situatie ook hier op het kot. Maand voor het koppelen de kweekduiven goed bijgelicht zodat deze van 5,00 tot 22,00 uur licht hadden. Na vier dagen kwam er een koppel op eieren en drie dagen daarna weer drie koppels en op één koppel na hadden ze met elf dagen allemaal eieren en zitten inmiddels met hun tweede ronde jongen. Bij de vliegduiven is het een heel andere en veel tragere zaak, deze zijn vooraf niet bijgelicht en gaan dagelijks naar buiten bij weer en wind, toen ze gekoppeld werden in de namiddag van 20/1 werd de lichttijdschakelaar ingesteld van 7,00 tot 8,30 uur en 17.00 t0t 18,00 uur. Het resultaat is dat er na negen dagen twee koppels op eieren kwamen met tien dagen twee erbij en dat er nu tien van de zestien koppels op eieren zitten en morgenavond is het dus dag 14. Ik ben niet in paniek en mijn mentor zeg dat ik een eigenwijze drol ben en met mijn gevoel voor humor moet ik hem nog gelijk geven ook maar vertel hem dat niet.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Postduivencoach.

 

 

 

Inmiddels gevonden via het infoboek afdeling 5

Samenspel Midden Holland Oost Voorzitter: A. van de Burg Secretaris: N. Breedijk Penningmeester: P.C. Seine

Verenigingen (8): 1604, 1637, 1651, 1710, 1752, 1753, 1764 en 1768.

Mijn dank.

Het wel en wee rondom ons duivenkot 4-2020

We zijn weer een weekje verder  en we besloten de week in wezen door naar de livestream van de NPO vergadering te kijken .Wat een blamage en wat een lange zit. Het begon al goed door gelijk een poging om een motie van wantrouwen jegens het bestuur en voorzitter in te dienen. Deze poging werd eerst geweigerd maar toen men met argumenten kwam waar de tegenpartij niet op gerekend had (feitelijk een les is reglementen kennis waar ze zelf zo graag mee strijden en in hun voordeel willen gaan aanpassen) uiteindelijk mocht worden ingediend. De motie werd aangenomen met 11 tegen 9 stemmen en dan denk je nu houden de voorzitter en bestuur de eer aan zichzelf. Maar daar waar ik altijd nog geloof in het eerlijke en oprechte van de mens vergiste ik mij gruwelijk, ze keken wat omhoog en deden net of hun neus bloedde en bleven heerlijk zitten. Duidelijk is hier dus meer aan de hand en weigert men een ander inzicht in de gang van zaken te geven en zolang mogelijk de lijken in de kast te houden tot het te laat is en alle liefhebbers weer kunnen storten om de door hun gemaakte kosten te dekken. Let op er is veel meer aan de hand en onze sport wordt gewoon ondermijnd en kapot gemaakt.

Wel was het leuk om het geheel te volgen en de hielenlikkers en meelopers van de mensen die het goed bedoelde te kunnen scheiden. Duidelijk was dat de personen die vanuit de secties praatte geïnstalleerd waren door het bestuur. Het ging zelfs zover dat toen het benauwd werd door iemand die aanwezig was en ook wat wilde zeggen door een groot meeloper werd verzocht om deze persoon monddood te maken of te verwijderen. Slapper kan bijna niet daar juist zinnige discussie realiteitsnormen naar voren brengt. Kortom het was een verloren kijkdag.

Een leuke vond ik van dhr Vos , hij kon zich niet voorstellen dat een vereniging van zes of zeven leden gezellig kon wezen. Hoe kortzichtig kun je wezen . Ik kan het al gezellig vinden als ik met iemand (dus met zijn tweeën ) aan een tafeltje zit te kletsen bij een bak koffie. Juist, een grotere club met nog wat commerciële strebers erin maakt de sfeer vaak gespannen en als die dan ook nog gaan denken dat ze het gemaakt hebben en dus sommige voorrechten hebben kom je in zo een club helemaal van een kouwe kermis thuis. Vandaag was ik bij duivenvriend  (één van de drie) Koos Filarski op het landje , u weet wel ik schrijf er wel eens meer over. Vijftien mensen zaten er binnen en er werd over ditjes en datjes gepraat en wat gein gemaakt en moppen vertelt , ook gingen er wat duiven door de handen en werden er meningen gegeven.  Ik dacht aan die bekende meneer Vos en dacht wat slaat die de plank mis, konden we van dit groepje een duivenclub maken en we hadden misschien het leukste clubje van Nederland. Maar het is niet zo en ik heb mijn grenzen bepaald. Mijn duivensport is achter mijn huis tussen de schuttingen, op facebook/ messinger en mijn website en een uitstapje naar het landje van Koos. Af en toe contact met mijn mentor en verder ho maar, meer dan genoeg en geen ellende aan mijn kop.

In het hok probeer ik de drie RRR van reinheid ,regelmaat en rust zoveel mogelijk na te streven, de eerste twee gaat automatisch en de derde is het moeilijkst, vooral nu in het koppelingsproces. Wat een eigenwijze kolerelijers kun je erbij hebben zowel bij de doffers als de duivinnen. De eerste dag erger ik me er nog aan en wil ik mijn zin halen en haal die eigenwijze vechtende doffers nog op hardhandige wijze uit het broedhok waar ze niet thuishoren. Maar nadat ik wat beschadigde kapot gepikte duivinnen had gooide ik de handdoek en dacht 90 % zit goed en die andere bekijken het maar en deed twee extra duivinnen in het hok onder het motto zoek het nu maar uit. En het is gelukt alle zestien koppels zitten rustig in het broedhok er wordt niet meer gevochten en het belangrijkst de derde R is terug, rust. En nog belangrijker ik heb de rust dan ook weer terug en is de ergernis weg.

Koppel 7 in het kweekhok  twee duiven die ik van de comb Everling & zn kocht lag vorig jaar tot tweemaal toe na 10 dagen broeden opnieuw eieren erbij , raar maar het gebeurde en laat nu hetzelfde koppel het nu met de tweede ronde weer doen, zitten twaalf dagen op eieren en vanochtend lag er weer een ei bij. een kippenboer zou er blij mee zijn maar ik heb mijn bedenkingen. Als de jongen maar groot worden dus laat ik de eieren gewoon liggen en brengen ze de eerst uitkomende jongen aan de pap dan haal ik de later gelegde eieren weg. Lijkt mij de simpelste en doeltreffende oplossing.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Postduivencoach.

 

Het wel en wee rondom ons duivenkot 3-2020

We zijn weer een weekje verder, kregen ook netjes deze vrijdag weer via de email de wekelijkse ,,op de Hoogte,, van het NPO met daarin het voorwoord van de voorzitter weer over het weer en bloementjes en bijtjes . Ik geloof als ik zijn waanzin in deze lees mij ogen niet, heel de duivensport staat in brand en hij schrijft als een imbeciel over het weer en andere waardeloze dingen. Man hoepel toch op en zie eens in dat je tijd is gekomen om op te stappen als je een beetje de eer aan jezelf wilt houden. Deze week kruip je zelfs in de huid van die weerdeskundigen die je dik betaalt om in het vluchtseizoen alle nonsens te vertellen over laag hangende bewolking, grondmist en andere nonsens zodat vaak de duiven daardoor juist een heleboel ellende tegen gaan komen als extreme warmte en benauwdheid later na de middag. Nooit over nagedacht ? Natuurlijk niet omdat je niet naar ervaren liefhebbers wilt luisteren en als een domkop je eigen visies vormt.

We zijn weer een week verder en weer is er een duivendiefstal gepleegd en weer gaan bij sommige liefhebbers de haren in hun nek omhoog als ik zeg dit te begrijpen en dat de duivensport daar zelf debet aan is. Stelen mag niet het is één van de tien geboden die met Mozes van de tafelberg afkwamen. Toen hij  beneden aankwam na zijn bezoek aan de top met de hoogste macht en met die twee natuurstenen leien met de geboden erop gebeiteld onder zijn arm zag hij dat het Joodse volk onder aan de berg afgoden aan het aanbidden was, toen werd hij zo kwaad dat hij die leien op de grond kapot gooide. Daarom ging een gedeelte van de geboden verloren, ik heb het aan de hoogste macht nagevraagd en het was duidelijk. Gij zult niet stelen, mits de mensheid zich zo ontwikkeld dat van gelijke mogelijkheden geen sprake is. Dus feitelijk zou dit gebod nog aangepast moeten worden omdat er tegenwoordig nog maar weinig mensen zijn die hun wijn en brood met anderen willen delen.

Mijn moeder hield mij altijd voor blijf met je poten van andermans eigendommen af en dat doe ik dus ook , en stelen verfoei ik, maar in de huidige commerciële duivensport kan ik begrip opbrengen voor mensen die echt niets kunnen aanschaffen en dan in de fout gaan. Alleen ik denk dat dit hier niet gebeurd is en dat dit ook gedaan wordt door personen met commerciële doelstellingen of begrippen, Een gewone melker zou hoogstens een foutje begaan om een op vangertje met kleinzaad binnen te halen een paar weken uit te wennen om hem dan vervolgens op te geven in de hoop dat hij deze (kampioen ) mag houden. We weten het allemaal en het is zo oud als de weg naar Kralingen.

Deze week las ik een stukje geschreven door een dierenarts en vandaag werd dit mij ook nog eens door een liefhebber verteld en ik krabbelde even over mij inmiddels beginnende kalend haaroppervlak , de duiven enten tegen een vijftal duivenziekten. Het moet niet gekker worden, ik vind dit levens gevaarlijk voor onze dieren en vraag me af waar we in 2020 feitelijk nog mee bezig zijn, als ziekten zo gevaarlijk zijn als paramixo dan zou het wel wettelijk geregeld worden en dan zie ik hier een taak voor het nieuwe NPO bestuur . In plaats van zes ton uit te geven aan een olympiade zou er een entprogramma kunnen worden opgesteld waar in liefhebber tot bv 75 duiven gratis bij een dierenarts zouden kunnen laten enten voor de diverse duivenziekten en een entverklaring krijgen, heb je meer duiven dan moet jezelf bij betalen. Kijk dan schenk je de liefhebbers wat terug van hun afgedragen geld en bij een olympiade kost het de liefhebbers geld en profiteren er weer enkelen. Gezondheid van onze dieren en gezondheid in de manden moet voorop staan dus ligt daar voor het nieuwe NPO bestuur een grote uitdaging.

Hier op de hokken gaat het allemaal gewoon zijn gangetje , de meeste kweekkoppels liggen op hun tweede ronde en de vliegduiven worden morgen of dinsdag gekoppeld . De voorbereidingen zijn al begonnen, schotels nog een keer in de afwasmachine en inmiddels nieuwe nestmatjes erin , duiven worden iets opgevoerd met wat extra eiwitten enz. het gekke is dat de doffers en duivinnen het al aanvoelen komen , ze zijn nerveuzer dan normaal en reageren heel anders als je hun afdelingen binnen komt. Duiven zijn rare dieren.

Deze week de nieuwe aankoop in Elshout opgehaald en gelijk even langs de Abraham in Zondereigen om het voer aan te vullen.  Ook een baal B400 kunst-prestatiekorrel meegenomen en ik zal deze eens uittesten. Ik was zeker niet ontevreden over mijn mix van P40 ,kuikenkruin (2) en kattenbrok. Maar als er iets nieuws is ben ik er altijd voor in al zal ik daarnaast het advies van de mentor aangaande de kattenbrokjes blijven opvolgen. Goede raad moet je nooit in de wind slaan.

tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Postduivencoach.

 

 

 

Het wel en wee rondom ons duivenkot 2-2020

We zijn weer een weekje verder en niet helemaal ontevreden. De jonge duiven in het kweekhok groeien hard en eind deze week gaan de eerste er al vanaf naar hun vlieghok, vermoed dat ik dit doe als ik de vliegduiven koppel zodat dan het hok helemaal leeg is omdat de duivinnen verkast worden. Duivensport is managen , Lady Bolt weigert te koppelen met de Jonge Bleu Favori en zit nu al een anderhalve maand bij elkaar , zelfs al een week in een hok samen apart maar ze heeft een bloedhekel aan de doffer. Tegen mijn zin in haal ik bakzeil, de lady bolt stond vorig jaar op Zoon Bleu Ray en dat ging goed , maar een ronde eerder had ,,zoon Bleu Ray,, naar later bleek goede jongen gegeven met ,,Bony ,,(dochter van de Lady Bolt maar eigenlijk vliegduivin). Dus nu staat ,,zoon Bleu Ray,, weer op ,,Bony,, en inmiddels twee grote piepers en vermoedelijk binnen twee dagen weer eieren. Maar ,,zoon Bleu Ray gaat weer terug op de Lady Bolt voor de rest van dit seizoen. Gisteren is voor de ,,Jonge Bleu Favori,, weer een passende duivin aangekocht door Ienepien ( voor mijn verjaardag zal ik maar zeggen), een dochter van een zus van de ,,LadyBolt,, de ,, Blue Jeara,, die gekoppeld stond tegen ,,Best Buy,, van Willem de Bruijn. De duif past precies in mijn lijnen die mijn zinnen. Fortezza en Jeroen zijn er ook rijkelijk in vertegenwoordig. Ze komt bij Marco Braspenning vandaan maar het soort is voor 100 % van de kampioenenmaker uit Reeuwijk.

Het woord kampioenenmaker is in wezen een groot woord maar zeker niet overdreven. Enkele tijd terug was ik gevraagd om de duiven in de ,,pv De Reisduif,, in Sommelsdijk te keuren en daarna een babbeltje te houden over mijn duivensport beleving. Duiven gekeurd had ik voor het laats gedaan in verenigingsverband bij pv De reisduif in Rotterdam in de jaren 80. Dus Ienepien zei ,, je moet het doen, maar zelf zag ik weer de nodige bokken op de weg. Maar zaterdag ochtend vroeg uit de veren en samen met Ienepien naar Sommelsdijk. Zelf mooie keuringkaartjes gemaakt met als blikvanger ,,indruk als vliegduif,,. Dit moest ik wel doen want als ik de originele kaartjes gebruikt die ook de groep van keurmeesters gebruikt dan mag je geen keuringen doen. Al denk ik dat dit nooit hard te maken is in de rechtbank maar uiteraard ben ik het liever voor er is gezeik genoeg in de duivensport.

Gezelligheid troef in pv De reisduif toen ik er kwam ,hartelijk welkom , bakkie koffie erbij en keuren. Niet veel duiven slechts dertien hokken maar wel dertien hokken die aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk waren er natuurlijk altijd winnaars , Schoonste oude Doffer, Peter van den Boogaart  92,50 pnt. Schoonste Oude Duivin, Peter van den Boogaard 92,25 pnt, Schoonste Jonge Doffer Cor& Yvonne Kleijn 92,25 pnt en Schoonste Jonge duivin , Patrick van den Boogaart 92,25 pnt. Schoonste hok , Peter van den Boogaart 367,50 pnt en het tweede hok Jaap Hoekman 366,75 pnt en derde Cor & Yvonne Kleijn met 366,25 pnt.

Daarna een geweldig gezellige en leuke duivenmiddag gehad met de aanwezige melkers. Ging zelf ook met een voldaan gevoel naar huis en als liefhebber van licht krassen en blauwe duiven wil ik even kwijt dat de schoonste allemaal donker krassen met driemaal bont erin waren, leuk detail.

De kaartjes schrijver deze ochtend was Piet van Moort waar ik later uitvoerig mee aan de praat raakte , (al tussen het eten van de heerlijke erwtensoep met rookworst erin) Piet was de te kloppen man op de vluchten en grosseert in kampioensduiven op de midfond, en Piet doet dit met duiven van/uit duiven van Willem de Bruijn. Bij de eerste vijf kampioensduiven vier rechtstreekse uit Reeuwijk vandaan , dus vanaf nu denk ik dat ik mag spreken van de kampioenenmaker als ik het over grootmeester uit Reeuwijk heb.

Tot de volgende rondom en het is inmiddels 13 Januari en sta ik 75 jaar op deze aardkloot.

Kees Commijs

Postduivencoach.